welzijn EN RENTABILITEIT

Equilium stelt een opleiding (interactieve workshop) voor om tegelijkertijd het welzijn op het werk EN de rentabiliteit van uw medewerkers te verhogen via een unieke aanpak :

 

1.         Elk kernthema in uw onderneming (communicatie, management, organisatie, …) zal gelijktijdig benaderd worden vanuit drie invalshoeken (welzijn / rentabiliteit / duurzaamheid). 
Al vanaf de eerste dag van de opleiding zullen een aantal werkpunten voorgesteld worden die meteen operationeel kunnen geïmplementeerd worden.

2.         U zal efficiënter worden en een meerwaarde creëren voor uzelf (welzijn) en uw onderneming (rentabiliteit) door uw automatische reacties te leren omzeilen en te leren afwijken van de mogelijke valkuilen gegenereerd door onze gedachten.

 

Zowel het welzijn ALS DE RENTABILITEIT verhogen ? het kan !

inhoud en methode

Elk thema hieronder voorgesteld zal systematisch behandeld worden door te kijken naar wat de rentabiliteit voor de onderneming, het welzijn voor de werknemers en de duurzaamheid van getroffen maatregelen zijn. Via dynamische en interactieve workshops zullen ze geïllustreerd worden door middel van oefeningen waarbij je jezelf in vraag stelt, praktijkvoorbeelden uit andere bedrijven en nieuwe oplossingen die meteen operationeel kunnen toegepast worden.

Met een minimum aan theorie gaan we door +/- 120 gedachtenvormen en concepten, assessments, ideeën, ... en reiken we oplossingen aan voor de diverse thema's die aan bod komen. U leert vooral hoe af te wijken van uw manier van denken om zo uw valkuilen te vermijden. Hiertoe worden een aantal modellen aangereikt. Via een aantal te verwerven reflexen zal u leren uw automatische reactieschema's te omzeilen om zo meer waarde te creëren voor uzelf en de onderneming.
 

Bijkomende voordelen

Deze aanpak komt ook tegemoet aan een betere toepassing van de wet in verband met het welzijn (preventie van psychosociale risico's waaronder stress en burn-out) die verplicht is sinds 1 september 2014. 

De opleiding zal eveneens bijdragen aan :

  • Een verlaging van het absenteïsme.
  • De motivatie van werknemers verhogen en zal zo de productiviteit naar een hoger niveau tillen 
  •          alsook de wendbaarheid en flexibiliteit van de werking van de onderneming.
  • Dit laat u eveneens toe de beste kandidaten aan te trekken.
  • Deze methode heeft ook het voordeel meteen geïmplementeerd te kunnen worden.

 

Waarom beroep doen op Equilium ?

 

We beschikken over heel wat kennis, ervaring en expertise en dit ZOWEL op het vlak van rentabiliteit als welzijn. 

 

De opleiding spitst zich toe op de praktijk en haalt situaties aan waar ieder individu en bedrijf zich kan in terugvinden. We nemen dus afstand van zuiver theoretische modellen die slechts zelden toepasbaar blijken in het dagdagelijkse (bedrijfs)leven.