Uw partner (Ondernemingen en Particulieren) in volgende domeinen :

opleiding rentabiliteit en levenskwaliteit op het werk  -  WElzijn - COACHING - DYNAMIsche SOFROLOGie®- begeleiding na een schokkende gebeurtenis

 

Equilium helpt haar klanten bij het zoeken naar een evenwicht in het bedrijfsleven (Rentabiliteit en welzijn, beide verbeteren -> hefboomwerking ! ) alsook een evenwicht in ieder individu (Harmonie en welzijn).
Equilium is ook actief in Coaching (Management and persoonlijk) and Dynamische Sofrologie ® zowel voor bedrijven als particulieren (Omgaan met stress en burn-out, ondersteuning tijdens moeilijke momenten in het leven, loslaten, zelfvertrouwen, telewerk zonder stress, ...).

 

Bedrijven

 

Voordelen :  De voordelen voor jullie onderneming vertalen zich in hoofde van de deelnemers op volgende vlakken : verhogen van creativiteit, versterken van beslissingsvaardigheid, verlagen van absenteïsme en verloop, versterken van motivatie en bijgevolg het verbeteren van prestaties dankzij een, op de werkvloer, verhoogde levenskwaliteit van de betrokken medewerkers, ...

 

Wilt u de rentabiliteit van uw onderneming verhogen ? Weet dan dat in Belgïe ...

  • 300.000 mensen een blijvende arbeidsongeschiktheid hebben (een stijging van 34% op 10 jaar, bron RIZIV).
  • 64% van de werknemers gebukt gaat onder een teveel aan stress (motivatie, productiviteit, ...)(br. Securex).
  • 7,26% ziekteverzuim was in 2016, toenemende trend (bron Belga).
  • 1 op 10 te kampen heeft met een burn-out. De verwachting is dat dit cijfer zal stijgen naar
    maar liefst 1 op 5  (bronnen Eupora en WHO).  

Uw bedrijf krijgt zonder twijfel eveneens te maken met de gevolgen hiervan zowel op financieel (ziekteverzuim, productiviteitsdaling, …) als op organisatorisch vlak (motivatie,…).

En toch, dankzij onze opleiding :

 

De rentabiliteit EN het welzijn verhogen : het kan !

 

Onze eerste troef belangt iedereen aan : Hoe kunnen we de valkuilen vermijden in onze manier van denken wanneer het gaat om ons dagelijks werk en het nemen van beslissingen ? Met behulp van een aantal te verwerven reflexen, leert u uw automatische reacties te omzeilen en een stap te zetten in de richting van meer rentabiliteit voor de onderneming en ons persoonlijk welzijn te verbeteren. 
Onze tweede proef bestaat erin via dynamische en interactieve workshops de kernthema's van uw onderneming (communicatie, management, organisatie, projectbeheer, ...) aan bod te laten komen en dit door deze gelijktijdig vanuit drie invalshoeken bekijken :  rentabiliteit, welzijn en duurzaamheid.

Equilium stelt eveneens haar expertise in Coaching in management ter beschikking om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden die komen kijken bij uw functie binnen het bedrijf zonder daarbij uw eigen noden uit het oog te verliezen (personeelsbeheer, communicatie, stress and burn-out, werk-privébalans, ...).


Equilium is ook actief in 
Dynamische Sofrologie ® Omgaan met stress en burn-out, ondersteuning tijdens moeilijke momenten in het leven (ontslag, ziekte, loslaten, zelfvertrouwen, ...), versterken van beslissingsvaardiheid, ontwikkelen van concentratievermogen en creativiteit, ...

 

Persoonlijk

 

Equilium is via gepersonaliseerde Coaching ook gespecialiseerd in de zoektocht naar een beter welzijn van mensen en dit via de herontdekking van zichzelf via diverse hulpmiddelen aangereikt uit de Dynamische Sofrologie® , MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), EFT (Emotional Freedom Technique), … .

Het volstaat een balans tussen lichaam en geest terug te vinden die u in staat stelt om op een positieve manier het hoofd te kunnen bieden aan de problemen waarmee we geconfronteerd worden (stress/burn-out, het gevoel het niet meer aan te kunnen, spierpijn, omgaan met emoties, ondersteuning bij zware momenten in het leven (ziekte, overlijden, ontslag, scheiding, ... ), loslaten, ...).