Dynamische sofrologie®

toepassingen

Dynamische sofrologie® kan helpen bij volgende onderwerpen :

 • Omgaan met stress
 • Overwinnen van hindernissen
 • Kanaliseren en versterken van innerlijke energie
 • Ondersteuning tijdens moeilijke momenten in het leven (ziekte, ontslag, overlijden, …)
 • Telewerk en stress
 • Omgaan met emoties
 • Verhogen van zelfvertrouwen
 • Leiden van het eigen leven
 • Loslaten 
 • Burn-out (en gevoel van uitputting)
 • Stimuleren van nieuwe levensdynamiek
 • Luisteren naar zichzelf
 • Leren relativeren
 • Ontwikkelen van concentratievermogen en creativiteit
 • Slaapproblemen en vermoiedheid
 • Inslaan van nieuwe levenspaden
 • Bewust omgaan met eigen krachten en grenzen
 • ...

tot wie richt de dynamische sofrologie® zich ?

Equilium ontwikkelde 2 manieren van aanpak :

 • Sofrologie voor bedrijven 
 • Sofrologie voor particulieren 

De sessies kunnen individueel of in groep doorgaan naargelang de noden. Iedereen kan deelnemen aan de sessies. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

  

DEFINITIe - welke voordelen voor u ?

Dynamische Sofrologie® is een relaxatietechniek die als doel heeft het evenwicht (terug) te vinden tussen vier essentiële dimensies van ons bestaan : het lichaam, de rede, de emotie en de intuïtie. We leven te vaak op "automatische piloot" (overwicht van de rede ten aanzien van de andere dimensies), waardoor we de indruk hebben controle over onszelf te verliezen en dit met een directe invloed op onze levenskwaliteit en beslissingsvaardigheid.

Regelmatig aan de slag gaan met Dynamische Sofrologie® maakt het mogelijk om dagelijkse zorgen en spanningen stelselmatig los te laten, aandachtiger te zijn voor signalen van het lichaam en vooral om het stuur van onze levenskwaliteit (opnieuw) in eigen handen te nemen.


Het komt er gewoon op aan innerlijke krachten en mogelijkheden aan te wenden en zo te komen tot een hogere graad van autonomie en authenticiteit.

 

verloop van een sessie :

De sessie (+/- 1u) beginnen met fysieke en mentale ontspanning om een specifieke bewustzijnstoestand tussen waken en slapen te berijken. Dit gebeurt met een aantal simpele bewegingsoefeningen en visualisatietechnieken met de bedoeling om beter emotie, intuïtie en lichamelijke gewaarwordingen aan te voelen en er zich terug mee te verbinden.
Vervolgens wordt iedere deelnemer aangezet om deze gewaarwordingen bewust tot volle ontplooiing te laten komen zonder te oordelen. Aan het einde van een sessie wordt een moment ingelast waar gedachten kunnen worden gedeeld en uitgewisseld. Een aantal actiepunten kunnen vrijblijvend worden geformuleerd.

 

Het uiteindelijke doel is om de deelnemers zich de techniek eigen te maken zodat ze de aangeleerde oefeningen zelfstandig kunnen herhalen en toepassen in hun dagelijkse leven en dit zowel in de privé sfeer als op het werk.

 

ook belangrijk :

Regelmatig oefenen (thuis en/of met de sofroloog) versterkt de leereffecten van deze sessies. De resultaten zijn zowel op mentaal vlak (beter omgaan met stress en emoties, sterker concentratievermogen en verhoogde creativiteit,  ...) als op fysiek vlak (minder gespannen spieren en algemene vermoeidheid, ...) voelbaar.

 

Belangrijk om weten is dat sofrologie in geen geval een medische behandeling mag vervangen. Wijzig of stop een medische behandeling dan ook nooit. Als u zelf vorderingen opmerkt door het volgen van sofrologie-sessies, praat er dan met uw behandelende arts over.

 

Meer informatie over Dynamische Sofrologie® kan je raadplegen op de website van het AES (l' Association Européenne de Sophrologie) .